UAB „Romnesa“ įgyvendina ES struktūrinėmis lėšomis finansuojamą projektą Nr. 03.3.1-LVPA-K-850-01-0071 „Moderniųjų technologijų diegimas įmonės UAB "Romnesa" gamybinėje veikloje“. Bendra projekto vertė – 259 710,00 Eur. iš kurių 168 811,50 Eur. sudaro Europos regioninės plėtros fondo lėšos.

Parama projekto įgyvendinimui suteikta pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-850 „Regio potencialas LT“.

UAB „Romnesa” įsteigta 1997 metais. Savo veiklą pradėjo kepdama duonos ir pyrago gaminius. Šiuo metu Romnesa lyderiauja tarp Lietuvos šakočių kepėjų, o jos gaminiai eksportuojami į įvairias pasaulio šalis. Įmonė taip pat rinkai tiekia ir kitą lietuvišką tradicinį produktą – bulvinius vėdarus. Tačiau įmonės gamybiniai pajėgumai ir sandėliavimo sąlygos yra nepakankami rinkos poreikiams patenkinti, dauguma gamybos procesų yra menkai automatizuoti, reikalauja daug sunkaus ir neracionalaus rankinio darbo. Kita problema – trumpas produktų galiojimo laikas.

Dalį įmonės technologinių procesų reikia modernizuoti, taip sumažinant rankų darbo kiekį ir padidinant darbo našumą.

Projekto tikslas - padidinti įmonės gamybos apimtis, diegiant moderniąsias technologijas.

Projekto metu bus diegiamas moderniųjų technologijų įrangos komplektas. Ši įranga bus skirta plėsti įmonės gamybos apimtis bei gaminti platesnį gaminių asortimentą. Projekto metu planuojama įsigyti ir įdiegti naują technologinę įrangą šakočių ir bulvinių vėdarų gamyboje, kuri paspartins gamybos procesą, pagerins gaminių kokybę ir padidins darbo našumą. Planuojama įdiegti inovaciją šakočių ir bulvinių vėdarų gamyboje – gaminių užšaldymą.

Įgyvendinus šį projektą, UAB „Romnesa” įgys konkurencinį pranašumą rinkoje. Gamybos technologijos modernizavimas leis išplėsti gamybos apimtis, padidinti darbo našumą ir sumažinti produkto savikainą. Planuojama, kad įgyvendinus projektą, po 3 metų darbo našumas padidės virš 2,6 karto, gamybos apimtys per 3 metus po projekto įgyvendinimo išaugs daugiau nei 500 proc., Romnesa gaminių eksportas išsiplės 17 proc.

Įgyvendinus projektą, bus siekiama toliau didinti gamybinius pajėgumus, investuoti į infrastruktūros plėtrą ir atnaujinimą, bus plečiamas gaminamų produktų asortimentas, produkcijos eksporto rinkos, didinamas darbo našumas. Didinant investicijas, bus kuriamos naujos darbo vietos.

Projekto veiklas numatyta užbaigti 2021 m. sausio 19 d.

GRĮŽTI